Privaatsustingimused
Veebipoe lõunasöök.ee (edaspidi Veebipood) omanik ja isikuandmete vastutav töötleja on Raudtee Kohvik OÜ, reg. 12579577, asukohaga Tallinn, Toompuiestee 35.
Milliseid isikuandmeid töödeldakse
−  nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
− kauba kohaletoimetamise aadress;
− pangakonto number;
− kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed (ostuajalugu);
− klienditoe andmed
Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
- Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
- Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja
teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
- Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
- Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja
teenuste osutamise seonduvaid küsimusi (klienditeeninduse tagamiseks).
- Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoe kui
infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.
Õiguslik alus
- Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
- Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamine ja
tarbijavaidluste lahendamine).
Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
- Isikuandmed kasutatakse ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
- Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse kliendi poolt valitud transporditeenuse
pakkujale. Kui tegemist on kulleriga kohale toimetatava kaubaga, siis edastatakse lisaks
kontaktandmetele ka kliendi aadress.
- Raudtee Kohvik OÜ aamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, mistõttu edastame isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
- Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik
veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.
Turvalisus ja andmetele ligipääs
- Isikuandmeid hoitakse teenusepakkuja voog.com serverites.
- Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et
lahendada veebipoe kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditeenindust.
- Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja infotehnilisi turvameetmeid, et
kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata
juurdepääsu ja avalikustamise eest.
- Isikuandmete edastamine teenusepakkujale (nt transporditeenuse pakkuja) toimub vaid tellimuse täitmisek vastavalt kokku lepitud viisil (sms / e-mail) . Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel vajalikud kaitsemeetmed.
Säilitamine
Veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, ostuajalugu säilitatakse kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude
täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.
Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust e-posti teel raudteekohvik@gmail.com Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui 14 päeva jooksul ning täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
Otseturustus ja isikuandmete töötlemine
Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress, pangarekvisiidid) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks. Veebipood edastab vajadusel isikuandmeid veoteenust pakkuvale partnerile selleks, et kohale toimetada kaupa. Veebipood saadab ostjale nädalamenüüd ja infot ostja e-maili aadressile ainult juhul, kui ostja on selleks avaldanud soovi sisestades veebilehel e-kirja aadressi ning andnud nii teada oma soovist. Ostjal on igal ajal võimalik loobuda e-postile saadetavatest nädalamenüüst andes sellest meile teada e-kirja teel või järgides e-kirjas toodud juhiseid.
Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel raudteekohvik@gmail.com . Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).